Reklamaciju možete ostvariti u sledećim slučajevima:

 1. Reklamacija prilikom instalacije ili prvog puštanja – Ukoliko se prilikom instalacije ili prvog puštanja u rad konstatuje da je isporučeni prozvod oštećen, nekompletan, da ne odgovara specifikaciji ili je neispravan, kupac ima pravo na reklamaciju. Davalac garancije će popraviti pokvareni uređaj, zameniti proizvod novim ili vratiti novac u najkraćem mogućem roku.
 2. Reklamacija u garantom roku – Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će popraviti pokvareni uređaj, zameniti proizvod novim ili vratiti novac.

Da biste ostvarili pravo na reklamaciju potrebno je da:

 • reklamirani proizvod donesete u našu prodavnicu
 • da podnesete na uvid original garantnog lista i fiskalni račun
 • da date opis neispravnosti

OŠTEĆENA POŠILJKA – ŠTA URADITI ?

 • Nakon što platite pošiljku, dužni ste da pošiljku otvorite pred kurirom radi utvđivanja stanja robe tj eventualnih lomova pogotovo ukoliko su vidljiva spoljna oštećenja.
  U slučaju da imate bilo kakve pritužbe na stanje robe, zatražite od kurira da se napravi zapisnik o zatečenom stanju. Jedino na osnovu tog zapisnika možemo zahtevati naknadu za pričinjenu štetu.
 • Ukoliko se ne uradi prijem robe po preporuci, naknadne reklamacije na isporuku neće biti uvažene.
 • Utvrdili ste da je paket u redu, a kasnije primetili da proizvod ima greške ili oštećenje, pozovite nas 021/553 713 mobilni 069/510 69 27 ili nam pišite na rasveta@ultralight.rs
  Primedbe na isporučenu robu možete nam prijaviti u roku od najviše 3 dana od datuma preuzimanja pošiljke.
Proizvodi za upoređivanje